Stroopwafel workshop

Ondanks het feit dat Nettuno Standalone Foodsystems uitstekende professionele apparatuur verkoopt, vinden we het ook van groot belang dat u als klant op weg wordt geholpen.
Bijvoorbeeld, hoe om te gaan met de apparatuur en hoe maak ik een goede stroopwafel.
Bij de aanschaf van de elektrische stroopwafelijzer apparatuur, krijgt u al deze informatie
gratis aangeboden.
In een  ± 1 uur durende sessie wordt u al de fijne kneepjes van het vak bijgebracht en uitgelegd hoe u de apparatuur het beste kan schoon houden.
Nettuno Standalone Foodsystems verzorgt 2 x per maand deze workshops.
U wordt dan op één van deze twee dagen uitgenodigd, om samen (maximaal 2 personen), deze workshop bij te wonen.
LET OP !! De aangeboden workshop is NIET van toepassing op artikelen met actie prijzen
Download in pdf vorm
Voorwaarden workshop

1. De workshop kan bezocht worden door maximaal 2 personen per sessie.
2. De workshop is alleen bij te wonen op schriftelijke uitnodiging van Nettuno Standalone Foodsystems.
3. De workshop dient binnen twee maanden na aankoop van de elektrische stroopwafelijzer te worden gevolgd, anders vervalt deze gratis
aanbieding.
4. Nettuno Standalone Foodsystems behoud het recht om zonder opgave van reden de afgesproken workshop te annuleren of eventueel te
verzetten naar een ander tijdstip. Dit uiteraard in overleg met u als klant. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u kunt geen aanspraak maken
op een vergoeding van welke aard dan ook, voor het afzeggen of verzetten van deze eerder overeengekomen afspraak.
5. Nettuno Standalone Foodsystems aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van de cursist,
noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.
6. Bij het annuleren of niet aanwezig zijn op de workshop, behoud Nettuno Standalone Foodsystems het recht, de gratis aanbieding met
betrekking tot  de workshop, eenzijdig op te zeggen.
         7. Het is verboden te fotograferen, video-, film- en geluidsopnamen te maken tijdens de workshop.
Opmerking:

Het uitzetten van uw mobile telefoon tijdens de workshop, is een vorm van beleefdheid en respect tegenover cursus leider  en/of andere cursisten. Verwacht u toch een dringend telefoontje, denk er dan aan om de ringtone stil te zetten.